Mgr. Michaela Gorná, PhD.

Záchrana života člověka a ochrana jeho zdraví sahá do hluboké historie dávných staletí, s postupnou časovou transformací prosté laické lidské snahy v odbornou přednemocniční zdravotnickou pomoc. Po předchozích zkušenostech z oddělení intenzivní a resuscitační péče, jsem se její součástí stala i já (dispečerka a výjezdová sestra se specializací intenzivní péče). Humánní ušlechtilá pohnutka končící skutkem volby tohoto náročného, avšak nepopíratelně krásného pomáhajícího povolání, mně finálně dovedla k jednoznačnému poznání a uvědomění, že prakticky sekundové přijetí a realizování rozhodnutí o životě člověka v průběhu urgentní situace, navíc za podmínek neznalosti informací jak efektivně pomoci, musí být pro nezdravotníka nesmírně těžké a stresující.

Jako školitelé AgentCOR, jako zdravotníci, jako lidé, kteří dnes a denně stojí v rámci své profese u zrodu, záchrany i konce lidského života zároveň, jsme nabyli veliké privilegium. Můžeme svými profesionálními znalostmi, ale vysoce významně i lidskostí, tou univerzální valutou v lidských vztazích, pomoci každému konkrétnímu člověku efektivně splnit jeho zákonem stanovený konkrétní úkol, v konkrétní urgentní situaci. Úkol efektivní záchrany toho nejcennějšího, co máme ... lidského života a zdraví.

Přijměte tedy, prosím, naše pozvání, na cestu k smysluplnému poznání 😊.