Adriana Harabišová

Jsem toho názoru, že se správnou dávkou motivace a pevnou vůlí můžeme dosáhnout (téměř) čehokoliv. Když se proto nejeden člověk vysmíval mému rozhodnutí, stát se lékařkou, nenechala jsem se odradit. Pravda, nebyla jsem zrovna nejpilnější student. Musela jsem překonat nejednu překážku, ale přes několik menších i větších nezdarů mohu (zcela pokorně a ve vší skromnosti) prohlásit, že jsem studentkou čtvrtého ročníku všeobecného lékařství. 

Ačkoliv je pro mě studium medicíny jednou z priorit, nezapomínám také na záliby. Těmi jsou především pohyb, dobré jídlo, hudba, ale také různé formy kreativních činností. Svého nadšení pro tvořivou činnost využívám také ve prospěch agentury, kdy zajišťuji maskování a tvorbu webových stránek a propagačních materiálů.