Náš příběh

Život každého člověka je svědectvím nejrůznějších specifických událostí, příběhů a osudů, které v konečném důsledku mohou vést k transformaci niterných hodnot a postojů zúčastněných. 

Autentické pozorování těchto reálných abstraktních životních konceptů, jak v rámci své profese (setra pracující po většinu svého života na záchranné službě), tak i především v kontextu osobní, zdravotně kritické životní zkušenosti, mně vedlo k uvědomění si skutečnosti vzácnosti, jedinečnosti a neopakovatelnosti lidského života, a především jeho velmi úzkých hranic, do kterých je vtěsnán. 

Ochutnávka této náročné reality mně vedla k destrukci mé původní sebejistoty samozřejmého života (díky za to), a finálně se stala velmi pozitivním stimulem vykročení na novou cestu (Agent-ura), jejímž srdcem (z lat. Cor) je učení… laskavé učení pro život

 Míša ❤

Náš tým


Záchrana života člověka a ochrana jeho zdraví sahá do hluboké historie dávných staletí, s postupnou časovou transformací prosté laické lidské snahy v odbornou přednemocniční zdravotnickou pomoc. Po předchozích zkušenostech z oddělení intenzivní a resuscitační péče, jsem se její součástí stala i já (dispečerka a výjezdová sestra se specializací intenzivní péče, vysokoškolský pedagog). Humánní ušlechtilá pohnutka končící skutkem volby tohoto náročného, avšak nepopíratelně krásného pomáhajícího povolání, mně finálně dovedla k jednoznačnému poznání a uvědomění, že prakticky sekundové přijetí a realizování rozhodnutí o životě člověka v průběhu urgentní situace, navíc za podmínek neznalosti informací jak efektivně pomoci, musí být pro nezdravotníka nesmírně těžké a stresující.

Jako školitelé AgentCOR, jako zdravotníci, jako lidé, kteří dnes a denně stojí v rámci své profese u zrodu, záchrany i konce lidského života zároveň, jsme nabyli veliké privilegium. Můžeme svými profesionálními znalostmi, ale vysoce významně i lidskostí, tou univerzální valutou v lidských vztazích, pomoci každému konkrétnímu člověku efektivně splnit jeho zákonem stanovený konkrétní úkol, v konkrétní urgentní situaci. Úkol efektivní záchrany toho nejcennějšího, co máme... lidského života a zdraví. Přijměte tedy, prosím, naše pozvání, na cestu k smysluplnému poznání 😊.

Jmenuji se Martin a pracuji od roku 2005 jako zdravotnický záchranář a dispečer na tísňové lince 155. Zejména na lince 155 se dnes a denně setkávám se zoufalstvím lidí, kteří volají sanitku, třeba pro své blízké a nevědí, jak poskytnout první pomoc. Proto si myslím, že je velmi důležitá osvěta mezi lidmi ohledně první pomoci, protože naše znalosti nám pomůžou lépe zvládat již tak dost stresující situace.  


Ve volném čase rád chodím na hory a věnuji se adrenalinovým sportům, kde občas taky není nouze o úrazy. Pokud máte podobné koníčky, tak vám budou naše kurzy nápomocné pro poskytnutí první pomoci při úrazech na horách. Jak se říká: " Kdo je připraven, není překvapen". Zbývá dodat, že překvapeni asi budete, ale naše kurzy vám pomůžou zvládat tyto životní situace bez paniky, což je důležité jak pro zachránce, tak pro zachraňovaného. Těšíme se na Vás 😊.

Naše hodnoty