Doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD. MPH

Práca a dennodenný kontakt s ľuďmi sú obohacujúce - veď každý človek môže predstavovať pre iného zdroj inšpirácie, nových vedomostí a môže nám pomôcť kultivovať vlastnú osobnosť. Práca v zdravotníctve je poslaním. Svedčí o tom i skutočnosť, že zdravotnícke profesie sa právom zaraďujú k tzv. pomáhajúcim profesiám. Som dlhoročný zdravotnícky pracovník so skúsenosťami z laboratórneho prostredia i poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti hospitalizovaným pacientom. V súčasnosti pôsobím ako vysokoškolský pedagóg a manažér, ktorého portfólio predstavuje predovšetkým oblasť zdravotníckych vied, profesijnej zdravotníckej etiky a psychológie. Cením si príležitosť ponúknutú inštitúciou AgentCor, ktorá ma oslovila za účelom spolupráce. Rada odovzdám svoje vedomosti a skúsenosti všetkým Vám, ktorí o ne prejavíte záujem.