Jarmila Šromová

Touha být sestřičkou ve mě klíčila již od dětství, po vzoru své maminky. Semínko uzrálo ve skutečnost a po maturitě jsem pracovala 15 let v nemocnici a následujících 21 let na záchranné službě. Během své praxe jsem postupně zjišťovala, že cesta ke zdraví nespočívá jen v péči o tělo, ale že stejnou měrou bychom měli pečovati o svou psychiku. Ke svému zdravotnickému vzdělání jsem tedy mnoho let přidávala vzdělávání psychologické a terapeutické. Začínala jsem chápat součinnost těla a psychiky, souvislosti vlivu životního stylu, prostředí a vztahů na naše zdraví. Tyto poznatky jsem aplikovala do svého života a také pomáhala pochopit souvislosti jiným lidem, kteří mne o to požádali. Od jara 2023 jsem již v důchodu a ráda jsem přijala nabídku ke spolupráci s AgentCOR, jejíž principy rezonují s mým postojem k životu, a kde mohu propojit své profesní vzdělání a zkušenosti se vzděláním psychologickým, a nakonec i se svými koníčky a svými povahovými rysy - empatií, zájmem o lidi, smyslem pro humor, hravostí, zpěvem a amatérským divadlem.