Kompletní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci  • komplexní zpracování dokumentace v oblasti požární ochrany
  • kontrola a servis přenosných hasicích přístrojů
  • preventivní požární prohlídky dle vyhlášky 246/2001 Sb.
  • školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců dle tematických plánů
  • školení požárních hlídek a osob zajišťujících požární ochranu v mimo pracovní době a v době sníženého provozu
  • organizace zabezpečení požární ochrany