Kompletní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci  • Komplexní zpracování dokumentace v oblasti požární ochrany.
  • Kontrola a servis přenosných hasicích přístrojů.
  • Preventivní požární prohlídky dle vyhlášky 246/2001 Sb.
  • Školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců dle tematických plánů.
  • Školení požárních hlídek a osob zajišťujících požární ochranu v mimo pracovní době a v době sníženého provozu.
  • Organizace zabezpečení požární ochrany.