Kurzy první pomoci pro firmy


Různé typy našich interaktivních školení první pomoci, které jsou se zvýšeným zaměřením na zvládání specifických rizik pracovních činností konkrétních pracovišť, seznámí zaměstnance s možnostmi poskytování laické neodkladné první pomoci ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby.

Kurz může být realizován jako vysoce přínosný komplexní teoretický i praktický zážitkový teambuilding s řešením modelových situací, které se tváří ve všech směrech jako reálné, včetně maskování poranění. Záměrem učení zážitkem je rozšíření komfortní zóny a rozšíření stávající šikovnosti účastníků, s bonusem maximální možné eliminace stresu, což je nesmírně přínosné, když se pak nejenom v práci, ale i v běžném životě setkají s reálnou zdraví čí život ohrožující situací.

Firemní kurzy první pomoci mohou být rovněž realizovány k pokrytí potřeb firemního vzdělávání jako základní kurz první pomoci potřebný v kontextu definování Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. §103 a § 102 v platném znění. Tento definuje konkrétní povinnost zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jejíž součástí je i zabezpečení poskytování první pomoci, včetně zvládnutí zdolávání mimořádných událostí.

Jako přímý důkaz rozšíření zdatnosti vašich zaměstnanců nabyté absolvováním některého z těchto našich kurzů,
obdrží každý z účastníků svůj osobní certifikát.