PhDr. Lukáš Humpl

Klinický psycholog se zaměřením na psychologii krizí a mimořádných událostí, garant Systému psychosociální intervenční služby ČR. Podílí se na přípravě interventů a jejich zavádění do praxe v resortu zdravotnictví, spolupracuje s Národním centrem ošetřovatelství, Slezskou a Ostravskou univerzitou. Člen Asociace klinických psychologů.