První psychická pomoc


Stejně jako je potřebné dokázat provést základní ošetření zraněného v rámci první pomoci, setkáváme se v životě s potřebou umět správně poskytnout i první psychickou pomoc. Umíte se postarat o člověka, kterého zasáhla těžká životní rána, náhlá situace, tragédie? Víte, jak s ním mluvit, co bezpečně nabídnout a čemu se naopak vyhnout? Dovedete rozpoznat okamžik, kdy takto zasažený člověk potřebuje odbornou péči? 

Tří nebo více denní kurz dle šíře Vaší poptávky Vám nabízí získání těchto znalostí a praktických dovedností. Připraví Vás na poskytnutí základní psychické podpory Vašim blízkým, kolegům, podřízeným, či klientům. 

Každý absolvent obdrží po skončení kurzu svůj osobní certifikát.