Nabídka krizové intervence pro pracovníky firmy


Pracovníci řady profesí se při výkonu svých činností dostávají do psychicky zátěžových situací. Nejde zdaleka jen o vyloženě rizikové obory, ale třeba o zaměstnance v energetice, průmyslu, pojišťovnictví, či službách. Firmy, které vnímají takovou zátěž, potencovanou například v poslední době i epidemickou či uprchlickou krizí, a chtějí pečovat o své pracovníky, jim mohou nabídnout možnost psychické podpory.
Krizová intervence je pak zaměstnanci poskytnuta po jasně definovaných událostech, jako je například nehoda, pracovní úraz, napadení, zranění, nebo jiná mimořádná situace, pracovní přetížení, atd. Psycholog však může být k dispozici i v jiných situacích, dle dohody i na žádost samotného pracovníka. Spolupráce je vždy nastavena dle individuálních požadavků firmy.