Profesní etika

"ETIKA SE MUSÍ VYPOŘÁDAT S TŘEMI PROTIVNÍKY, S BEZMYŠLENKOVOSTÍ, S EGOISTICKOU SEBEZÁCHOVOU A SE SPOLEČNOSTÍ." 

ALBERT SCHWEITZER 


Profesní etika představuje neoddělitelnou součást výkonu jednotlivých profesí. Její hlavní úlohou je identifikovat a pomáhat řešit etické problémy související s příslušnou profesí, resp. povoláním. Profesní etika poukazuje na klíčové hodnoty povolání vymezené v etickém kodexu pracovníka příslušné organizace.