Etika pro pracovníky vykonávající odbornou činnost v sociálních službách 

"IDEÁLNÍ ČLOVĚK ČERPÁ SVOU RADOST Z PROKAZOVÁNÍ LASKAVOSTI DRUHÝM." 

ARISTOTELÉS 


Etika pro pracovníky sociálních služeb je zaměřená na oblast péče o specifické skupiny klientů v sociálních zařízeních. V epicentru její pozornosti je hluboce lidský a citlivý postoj k různorodě hendikepovaným klientům, který je založený především na prosociální komunikaci a altruistickém přístupu k této specifické a vysoce zranitelné skupině občanů.