Obecné základy první pomoci pro pracovníky vykonávající odbornou činnost v sociálních službách

AKREDITACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY


Pracovníci vykonávající odbornou činnost v sociálních službách tvoří velmi důležitou složku, která zabezpečuje multidimenzionální péči klientům v rámci vysoce náročné dlouhodobé péče. Její nedílnou součástí je kompetence občanské povinnosti poskytnutí základní první pomoci, na jejíž úspěšné zvládnutí je zaměřeno naše interaktivní teoretické i praktické vzdělávání, prostřednictvím kterého pracovníci vykonávající odbornou činnost v sociálních službách nabydou možnost dosáhnout adekvátních reakcí na situace, kdy se jejich klient ocitá v ohrožení života či zdraví. Vzdělávání je koncipováno jak v kontextu stanoveného zákonného usměrnění, tak i žádoucích etických přístupů.