Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Kdo lépe, než pedagogičtí pracovníci, kteří jsou každodenní nedílnou součástí krásného dětského světa ví, že stačí chvilička a úraz je na světě? 

Cílem tohoto akreditovaného vzdělávacího programu je prostřednictvím jednotlivých metod výuky (přednášky, diskuze, konzultace, praktická cvičení) teoretické a praktické proškolení v základních postupech poskytování první pomoci. Absolvent si tak v rámci odbornosti stávajícího vzdělání a povolání prohloubí kvalifikaci o znalosti a praktické dovednosti potřebné pro řešení jednotlivých situací ohrožujících zdraví a život dětí a žáků ve školách a školských zařízeních. Tuto skutečnost bude navíc mít za odměnu podloženou certifikátem.

Rozsah akreditovaného vzdělávacího programu je koncipován dle Zákona č. 563/2004 Sb. (Zákon o pedagogických pracovnících).