Zdravotnická etika

"NEMOCNÝ NĚKDY TOUŽÍ JEN PO TOM, ABY SE NĚKDO U NĚJ ZASTAVIL JEN NA OKAMŽIK, ABY MU MOHL POLOŽIT BYŤ JEN JEDINOU OTÁZKU... KOLEM NĚJ SE VŠAK TOČÍ PLNO LIDÍ, KTEŘÍ SE O NĚJ STARAJÍ. ZAJÍMAJÍ SE O JEHO PULZ, SRDCE, ČINNOST PLIC, O JEHO EXKRETY..., JEN O NĚJ SAMOTNÉHO SE NIKDO NESTARÁ, O NĚJ JAKO O OSOBNOST." 

ELISABETH KÜBLER-ROSS


Zdravotnická etika, jako součást profesní etiky, je situovaná do specifického prostředí zdravotnických zařízení. Je reprezentantkou zdravotnického povolání, kdy vyjadřuje jeho hodnoty a normy. Její prioritou je humánní vztah k nemocným založený na soucitu s trpícími,
resp. všemi, kteří potřebují jakoukoliv formu zdravotní péče.