Zdravotník zotavovacích akcí

AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Akreditovaný vzdělávací program, který je zaměřen na úspěšné zvládnutí poskytnutí první pomoci život ohrožujících stavů i běžných úrazů na dětských táborech, školách v přírodě a jiných školních aktivitách, ale i společensko-kulturních a sportovních akcích. Je určen pro pedagogické pracovníky, táborové vedoucí, ale i pro širokou veřejnost se zájmem o co nejširší znalosti v široké problematice poskytování první pomoci, které vybaví potřebnými znalostmi a dovednostmi i následným certifikátem pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích.

Rozsah interaktivního zážitkového vzdělávacího programu je koncipován dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 422/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění pozdějších předpisů.