JSME DRŽITELÉ AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR A MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR

PRVNÍ POMOC

V našich životech existují témata týkající se větších či menších skupin lidí.

Ta, která se vynořují z reflexe problémů aktualizujících se v kontextu konfrontace s ohrožením života či zdraví, se dotýkají nás všech.

Dotýkají se střípků umění pomoci, naší schopnosti, která mnohonásobně zvyšuje nikdy neztrácející se naději na záchranu zdraví člověka, na jeho následný život. 

ZDRAVOTNÍ DOZORY

Dle konkrétního požadavku realizujeme různé formy profesionální lékařské a zdravotnické asistence v rámci sportovních, kulturních, společenských a jiných akcí.

Zodpovědně, spolehlivě a profesionálně se postaráme o dohled nad tím nejcennějším, co v lidském životě máme, to je lidský život a lidské zdraví. 

ETIKA

Etika je reflexí renesance potřeby zkoumání morálních jevů specifických lidských vztahů a sfér lidských činností. 

Přestože je hmotně neuchopitelná, tvoří, a zároveň zanechává, všudypřítomnou a nesmazatelnou stopu v oblasti lidských sociálních struktur, kde je uměleckým střípkem řešení živých a praktických problémů každodenního života. 

V abstraktním slova smyslu by tedy mohla být definována jako "umění žít."

Etika je nejen disciplínou praktické filozofie zkoumající normy lidského morálního konání, ale v profesní rovině je především metodou myšlení a jakýmsi kompasem pro profesní činnost jednotlivce v dimenzích důstojnosti, cti a svědomí. Sama nerozhoduje, ale nabízí možnosti svobodné volby morálního výběru a dobrovolnosti konání.

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Dny, které žijeme, nejsou lemovány jen úspěchy a pohodou. V práci i osobním životě musíme překonávat překážky, obtížné situace a někdy i psychicky nadlimitní události. Někdy mohou být těžké natolik, že k jejich úspěšnému zvládnutí přivítáme podporu – informace, novou dovednost, či průvodce krizovou situací.

K dispozici je Vám proto nabídka vzdělávání v oblasti zvládání stresu a zátěže, sebe péče, první psychické pomoci i krizové intervence.

BOZP A PO

Nebaví vás nudné papírování a přerostlé šanony plné nepotřebných dokumentů, na které se práší v policích? 

Doba, kdy se tvořil papír pro papír, aby se vlk nažral a koza zůstala celá je již dávno pryč. Umíme účelně zpracovat legislativně požadované dokumenty tak, aby mohly žít vlastním životem. Moc rádi doplníme možné chybějící střípky v systému, případně ochotně navážeme na již zaběhlé standarty ve vaší společnosti. Umíme nejen papírovat, ale i školit. 

Nudné školení plné nic neříkajících předpisů u nás nečekejte. Hravě a kreativně Vám i Vašim zaměstnancům ukážeme, že svět bezpečnosti práce a požární ochrany není nuda, že není jen plný příkazů a zákazů, a že o Vaše zaměstnance může být postaráno i v případě, kdy se něco nepovede a vznikne pracovní úraz. 

Vše, co na podkladě mnoha let dřiny a zkušeností děláme, děláme srdcem, tedy s ohledem nejen na zaměstnavatele a jeho možnosti, ale i na běžné zaměstnance. 

Nezávazná objednávka

Dejte nám, prosím, o sobě vědět víc, určitě se Vám rádi ozveme ♥.